• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Naše usluge

ZA JAVNI SEKTOR

BDC – Brigthness. Diligence. Creativity. 


Priprema i podrška u provedbi EU financiranih projekata za JLS 

Svoje kapacitete izgradili smo na ideji da postanemo dodatni kapacitet za JLS u vezi s pripremom i provedbom EU fondova.

Po principu one-stop-shop, za JLS radimo pripremu i provedbu EU financiranih projekata, s područja Europskog fonda za regionalnog razvoj, Europskog socijalnog fonda, Programa ruralnog razvoja te Europske teritorijalne suradnje.

JLS s kojima surađujemo već 10-tak godina među najuspješnijima su u korištenju EU fondova, ne bez razloga.

Izrada Strateških i razvojno-planskih dokumenata za JLS

Svi znamo za izreku "Ako ne znaš kamo ideš, svaki put je dobar", a tek rijetki su shvatili da je "najgore dobro raditi pogrešan posao". Nepotrebno je dalje razglabati zašto je potrebno imati dobru strategiju razvoja, ispravno utvrđene prioritete, pretočene u ciljeve i programe tj. mjere.

Svaka organizacija, javno tijelo, ustanova ili poduzetnik, mora imati stvaran, realan, temeljit i ažuran strateško-razvojni dokument. Za poduzetnika je to njegova misija, vizija, ciljevi i poslovni plan, a za JLS razvojna strategija (Strateški razvojni plan). Svakom strateškom dokumentu pridajemo veliku pozornost, kako sadržaju tako i procesu; to je prilika da se okupe sve kreativne snage neke organizacije oko zajedničkih ciljeva.

BDC izrađuje strateške razvojne planove JLS s dubinskim razumijevanjem problematike i na način da je svaka strategija jedinstvena, nastala u sinergiji kreativnih snaga okupljenih oko postizanja napretka. Razvili smo vlastitu inkluzivnu metodologiju izrade strategija i strateških planova razvoja, sukladno najvišim standardima.

Za JLS izrađujemo strateške razvojne planove, i planove razvoja pojedinog gospodarskog područja,  provedbene planove, programe i planove upravljanja imovinom, Planove razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) i ostale dokumente. 


ZA PRIVATNI SEKTOR

BDC – Business Development Croatia

 

Priprema i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova

Podrška u fazi prijave projekta

Pisanje kvalitetne projektne prijave nije nimalo jednostavan posao. Uspješna prijava podrazumijeva dubinsko poznavanje pozadine programa kao i stapanje iste s idejom samog projekta. Nepridržavanje ovog pravila kao jednako kao i propust u prijavi tehničke prirode  može značiti gubitak prilike za pridobivanje bespovratnih sredstava. Stoga prijavu projekta prepustite profesionalcima, s iskustvom. U ovoj fazi suradnje naplaćujemo samo osnovne troškove, oslanjamo se na suradnju u fazi provedbe kada se financiramo iz samog projekta! 

Podrška u fazi provedbe projekata

Pridobiti sredstva je tek prvi i najčešće lakši dio posla, ispravno provesti projekt je puno zahtjevnije! I male greške u poštivanju kompleksnih pravila i procedura, kašnjenje u izvještajima kao i ostale greške, najčešće nenamjerne, mogu vas stajati milijune.

Usluge promidžbe i vidljivosti

Neizostavna komponenta svakog projekta koji se provodi je uspješna komunikacija. Dok se vi bavite svojim projektom, osiguravanje ogovarajuće promidžbe i vidljivosti, uključujući i kreiranje sadržaja i samog promotivnog materijala (digitalno i tiskano), zakup medijskog prostora i ostale aktivnosti prepustite nama.

Podrška u javnoj nabavi

Najčešći razlog tzv. „korekcija“ u korištenju EU fondova proizlazi iz pogrešaka koje nastaju uslijed pogrešne provedbe nabave. Raspolažemo s 5 stručnjaka javne nabave a imamo uspostavljenu uspješnu i u više navrata dokazanu suradnju s specijaliziranim odvjetničkim uredima kojima je javna nabava uža specijalnost. 

Usluge informiranja

Koliko puta Vam se dogodilo da ste za priliku saznali tek kad su drugi istu već iskoristili? Propustiti informaciju znači propustiti priliku, a svaka propuštena prilika predstavlja gubitak. BDC-ovi stručnjaci savladali su relevantne programske dokumente i zakonske propise, prate godišnje i ostale najave te svakodnevno sustavno provjeravaju više desetaka izvora relevantnih informacija. Za naše klijente filtriramo informacije bitne za njihov razvoj i dostavljamo ih isti dan.

 

Poticanje ulaganja i istraživanja i razvoja za male, srednje i velike poduzetnike

Temeljem Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o poticanju istraživanja i razvoja, mali, srednji ali i veliki poduzetnici mogu ostvariti značajne porezne olakšice i izravne financijske poticaje za projekte koji:

 • doprinose unosu nove opreme i suvremenih tehnologija;
 • potiču veću zaposlenost i izobrazbu zaposlenika;
 • razvijaju proizvode i usluga više dodane vrijednosti;
 • povećavaju poduzetničke konkurentnosti;
 • doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

Podrška u pridobivanju kreditnih sredstava i korištenje financijskih instrumenata

Za male, srednje i velike poduzetnike osiguravamo uspješnu pripremu za pridobivanje komercijalnih kredita, HABOR kredita, te financijskih instrumenata - jamstava.

Izrađujemo poslovne planove, financijske studije, studija izvedivosti, CB analize i provodimo koordinaciju s financijskim institucijama i HAMAG-om end-to-end, tj. od ideje do završetka projekta. 


ZA SUDIONIKE U POLITIČKOJ ARENI 

BDC - Better Democracy in Croatia

 

Usluge političkog savjetovanja 

U demokraciji je važno da građani mogu na temelju dobro prezentiranih političkih kampanja i jasno iznesenih strateških te programskih ciljeva donijeti promišljenu izbornu odluku. Kako bi to bilo moguće, nužno je da politički akteri na odgovarajući način komuniciraju, imaju razrađenu i jasnu strategiju, taktiku, program, ciljeve te da sve navedeno temelje na dobrom poznavanju društvene i političke situacije. Politička kampanja vodi se svaki dan – na terenu, u razgovoru s građanima, na javnim tribinama, u medijskim nastupima, objavama na društvenim mrežama i prezentacijom vlastitih akcija!

BDC pruža usluge političkog savjetovanja – od izrade političkih strategija i taktika, preko savjetovanja oko pisanja dokumenata, sve do svakodnevnih objava, analiza dane političke situacije i praćenja medija u svrhu bolje informiranosti i jasnog definiranja smjera političkog djelovanja.

Na vama je da ostvarite svoje političke i komunikacijske ciljeve, na nama je da vam u tome pomognemo, a zajedno činimo demokraciju u našoj zemlji boljom!

 

Usluge političkog savjetovanja uključuju:

 • Izrada političke strategije i taktike
 • Izrada programskih i formalnih dokumenata
 • Priprema i planiranje političke kampanje
 • Pisanje i savjetovanje oko svakodnevnih objava i aktivnosti
 • Praćenje medija i priprema medijskih nastupa
 • Izrada političkih analiza
 • Posredovanje prema pružateljima drugih usluga (npr. grafički dizajna, promocija, organizacija događaja i sl.)
 
 

Naša vizija

Za svaku ideju pripremljen projekt, za svaki projekt dobivena sredstva.
Saznaj više...

Naš cilj

Postati neizostavan partner lokalnoj samoupravi i poduzetnicima...
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!