• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Category not found

 • Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

  Svrha Natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira.

  Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

  Visina potporeNajniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  • do 500.000 EUR
  • do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte i
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovn...

  Saznaj više...

 • Obrtna sredstva za ruralni razvoj


  Radi ublažavanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj

  Cilj je otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranju tekućeg poslovanja kao što je priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja.

  Obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR kojem je potrebno podnijeti zahtjev za kredit, a prihvatlji...

  Saznaj više...

 • Natječaj "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja- faza 2

  Cilj natječaja:

  • doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

  Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi: 300 milijuna kuna

  • najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 500.000 kuna, ...

  Saznaj više...

 • e-Savjetovanje Provedba tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“- ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

  Svrha natječaja:

  Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira.

  Financijska alokacija:

  Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK.

  Najniži dopušteni iznos: 5.000,00 kuna,

  Najviši dopušteni iznos po projektu:

  • do 500.000,00 EUR,
  • do 1.000.000,00 EUR za zajedničke projekte
  • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000,00 EUR, korisnike koji nisu u obavezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obvezni...

  Saznaj više...

 • Objavljen je Natječaj za Provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“- provedba tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

  Svrha natječaja:

  Dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

  Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 60.000.000,00 kuna

  Najniža vrijednost potpore: 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti

  Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti

  Intenzitet javne potpore: 100% 

  Prihvatljivi prijavitelji:

  • Šumoposjednici u skladu s člankom 14 Zakona o šumama,
  • udruge šumoposjednika,
  • jedinice lokalne samouprave.

  Prihvatljivi troškovi:

  • opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih ...

  Saznaj više...

 • Objavljen je Natječaj za „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

  Cilj Poziva:

  Cilj natječaja je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđivanjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

  Prihvatljivi prijavitelji

  • ustanove socijalne skrbi
  • neprofitne organizacije
  • organizacije civilnog društva

  Prihvatljivi partneri:

  • ustanove socijalne skrbi
  • neprofitne organizacije
  • organizacije civilnog društva
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  •  

  Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK


  Komponenta 1- aktivnosti centara za socijalnu skrb:

  • raspoloživi iznos:...

  Saznaj više...

 • Izmjene natječaja za tip operacije 6.4.1.

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

  Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi od 3. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 3. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

  Također, mijenja se definicija intenziteta javne potpore i sada iznosi:
  – do 70% za sva ulaganja, osim za kupovinu poljoprivredne mehanizacije
  – ...

  Saznaj više...

 • Webinar- novi natječaji iz Programa ruralnog razvoja

  Radi povećanog interesa za mjere:

  •  6.2.1. Potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti
  •  6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  •  8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
  •  8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

  održat ćemo ponovno besplatni polusatni webinar u srijedu, 27. svibnja 2020. godine u 15 sati posvećen gore navedenim temama.

  Osigurajte svoje mjesto prijavom na bdc@bdc.hr i saznajte:

  • tko se može prijaviti na natječaje
  • koje uvjete je potrebno zadovoljiti kako...

  Saznaj više...

 • e-Savjetovanje- Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

  Predmet poziva:

  Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

  Cilj poziva:

  Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu ...

  Saznaj više...

 • Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu.

  Poziv je namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

  Iznos proračunskih sredstava:

  Financijska omotnica za Program iznosi 1.700.000,00 HRK 

  Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 HRK, a najviši 100.000,00 HRK.

  Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova, ovisno o namjeni sredstava (skupina A i B)

  Namjena sredstava:

  Skupina A (intenzitet potpore 100%):

  • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
  • ulag...

  Saznaj više...

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!