• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Aktualno

 • OBAVIJEST - Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”

  Uvažavajući izmjenu okolnosti nastalih uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”, referentne oznake KK.03.2.2.05.

  Izmjenom Poziva se, između ostalog, početak zaprimanja projektnih prijedloga pomiče sa 30. ožujka 2020. u 11:00 sati na 29. svibnja 2020. godine u 11:00 sati, a krajnji rok zaprimanja odgađa za 15. rujna 2020. godine, kako bi se prijaviteljima omogućilo dodatno kvalitetno vrijeme za pripremu projekata.

  U okviru 1. Izmjene Poziva, osim manjih izmjena...

  Saznaj više...

 • Mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog COVID-19 narušena gospodarska aktivnost

  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je kriterije za korištenje mjere za očuvanje radnih mjesta i dobivanje 3.250,00 kn pomoći od Vlade RH. Zahtjevi će se moći podnositi on-line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca od ponedjeljka 23.03.2020. godine, a prvi novac će dobiti najkasnije do 15. travnja 2020. godine. Pomoć će se isplaćivati za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine, najduže do tri mjeseca.

  Pravo na pomoć od najviše 3.250,00 kuna po radniku kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanje virusom COVID-19 narušen...

  Saznaj više...

 • Mjere Ministarstva poljoprivrede za pomoć poljoprivrednicima, ribarima i drvno-prerađivačkom sektoru

  Ministrica poljoprivrede Marija Vučković na sjednici Vlade predstavila je prve mjere Ministarstva poljoprivrede za pomoć sektoru s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje poljoprivrednika, ribara i drvno-prerađivačkog sektora. Paket od 11 mjera primjenjiv je na sve sektore i odnosi se na osiguranje likvidnosti odnosno postojeće razine zaposlenosti, a vrijedan je približno 350 milijuna kuna.

  Radi se o sljedećim mjerama:

  1. Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva

  Slijedom izmjena Uredbe 1303/2013 u okviru Co...

  Saznaj više...

 • Mjere HAMAG-BICRO-a za pomoć poduzetnicima

  Nastavno na sjednicu Vlade RH održanu 17. ožujka 2020. godine i donesen paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19, HAMAG-BICRO u suradnji s još tri ministarstva (Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom poljoprivrede) provodi 8 novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

  Radi se o sljedećim mjerama:

  1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koj...

  Saznaj više...

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”

  Predmet poziva: Sufinanciranje inovacija procesa i/ili organizacija poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

  Svrha poziva: Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

  Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, ...

  Saznaj više...

 • Objavljen Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. veljače 2020. godine Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

  Prihvatljivi su troškovi sljedećih aktivnosti:

  • Izgradnja/poboljšanje nepokretne imovine, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta, 
  • kupnja novih strojeva i opreme do iznosa njihove...

  Saznaj više...

 • Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Program održivog razvoja lokalne zajednice“

  Svrha (cilj) Poziva:

  Cilj programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

  Razvojni prioriteti:

  • unaprjeđenje društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture
  • razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganje i gospodarski oporavak

  Prihvatljivi prijavitelji: 

  • I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
  • I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave
  • III. I IV. skupinu jedinica područ

  Saznaj više...

 • Uspostava reciklažnih dvorišta. Referentni broj: KK.06.3.1.16

  Predmet Poziva: je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

  Svrha poziva: Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

  Prihvatljivi troškovi:

  1. Reciklažna dvorišta – građevin...

  Saznaj više...

 • Najava: Podmjera 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

  Svrha: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

  Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR, u rangu mikro ili malog poduzeća.

  Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 sta...

  Saznaj više...

 • Najava: Podmjera 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

  Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR. 

  Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika.

  Prihvatljivi ...

  Saznaj više...

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!