• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Aktualno

 • Mjera COVID-19 za MSP u turističkim djelatnostima

  Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja obrtnih sredstava.

  Iznos kredita:

  • najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
  • najviši iznos kredita iznosi 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

  Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije. U pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda korisnika kredita.

  Korisnici kredita:

  Mikro, mali i srednji poduzetnici u sljedećim djelatnostima:

  • pružanje smještaja te priprema i us...

  Saznaj više...

 • Objavljen je Natječaj za Podmjeru 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

  Svrha: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

  Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR, u rangu mikro ili malog poduzeća.

  Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 sta...

  Saznaj više...

 • Objavljen je Natječaj za Provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

  Prihvatljivi prijavitelji:

  • Šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama
  • udruge privatnih šumoposjednika
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
  • pravne osobe koje temeljem zakona imaju javne ovlasti, a čije je djelovanje usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

  Raspoloživost sredstava: 65.000.000,00 kn

  Visina potpore: 5.000 EUR - 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

  Intenzitet javne potpore: 100%

  Prihvatljivi troškovi:

  • uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
  • izrada, dizajn i uređen...

  Saznaj više...

 • Objavljen natječaj za Provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

  Prihvatljivi prijavitelji: Šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika

  Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kn

  Visina potpore: 5.000 EUR - 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

  Intenzitet javne potpore: 100%

  Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:od 1. lipnja do 25. rujna 2020. godine

  Više o natječaju možete pročitati ovdje.


  Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!

  Saznaj više...

 • Podmjera 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti«

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

  Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili raz...

  Saznaj više...

 • Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu izdala smjernice za siguran povratak na posao

  Države EU-a planiraju ili već provode strategije postupnog popuštanja epidemioloških mjera vezanih uz krizu uzrokovanu virusom COVID-19. Uslijed popuštanja mjera mnogim poduzetnicima se nameće pitanje kako osigurati zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu.

  Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) prepoznala je važnost sigurne radne okoline te je u tu svrhu izdala smjernice za siguran povratak na posao. EU-OSHA izradila je smjernice u suradnji s Europskom komisijom, uz sudjelovanje trostranog Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu i Odbora viših inspektor...

  Saznaj više...

 • Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj


  Cilj: Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja te dostupnosti obrtnih sredstava.

  Svrha: Financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

  • Mjera 4- Ulaganja z fizičku imovinu, podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;
  • Mjera 6- Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera ...

  Saznaj više...

 • COVID-19 ZAJAM za obrtna sredstva

  Cilj: osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

  Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

  • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
  • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja...

  Saznaj više...

 • Restrukturiranje i konverzija vinograda

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 31. ožujka 2020. godine Natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2020. godine iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

  Prihvatljive aktivnosti za mjeru Restrukturiranje su:

  • zamjena sorte/sorata i/ili premještanje vinograda (krčenje, priprema tla, sadnja ili cijepljenje)
  • poboljšanje vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (krčenje, promjena potporne strukture, promjena nagiba/razine vinograda, izgradnja antierozijskih sustava, teresa i zidova, tehničke instal...

  Saznaj više...

 • HAMAG-BICRO- ESIF mikro zajmovi

  Ciljana skupina: Mikro i mali gospodarski subjekti

  Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

  Kamatna stopa: 0,5%-1,0%

  Poček: do 12 mjeseci (ako je rok otplate minimalno 2 godine)

  Rok otplate: do 3 godine, uključujući poček

  Instrument osiguranja: Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

  Namjena: Obrtna sredstva- 100% iznosa zajma

  Financijski instrument nije namijenjen za:


  Aktivnosti:


  • financiranje PDV-a
  • refinanciranje postojećih obveza
  • podmirenje obveza prema financijskim institucijama
  • refundiranje ranije plaćenih obveza
  • plaćanje obveza star...

  Saznaj više...

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!