• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Uspostava reciklažnih dvorišta. Referentni broj: KK.06.3.1.16

Uspostava reciklažnih dvorišta. Referentni broj: KK.06.3.1.16

Objavljeno 19.02.2020. u Aktualno

Predmet Poziva: je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

Svrha poziva: Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljivi troškovi:

1. Reciklažna dvorišta – građevine:

 • Troškovi građenja reciklažnog dvorišta u skladu s aktom na temelju kojeg mogu započeti radovi koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole) ;
 • Troškovi nabave i ugradnje informatičke i uredske opreme te opreme za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) kao i za ishođenje uporabne dozvole, a čija je izrada započela nakon sklapanja Ugovora;
 • Troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, s potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (cesta mora biti isključivo za potrebe pristupa reciklažnom dvorištu koje je predmet projektnog prijedloga);
 • Troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja reciklažnog dvorišta, ukoliko su isti propisani aktima kojima se dozvoljava zahvat u prostoru i gradnja te u konačnici uporaba, i ukoliko su namijenjeni isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta koje je predmet projektnog prijedloga;
 • Troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar reciklažnog dvorišta prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba u svrhu uspostave reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi usluge stručnog nadzora građenja;
 • Troškovi usluge projektantskog nadzora;
 • Troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;
 • Troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade;
 • Troškovi pristojbe za izdavanje uporabne dozvole;
 • Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 • Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6. ovih Uputa
 • Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

 • Troškovi nabave mobilne jedinice kontejnerskog tipa
 • Troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu ukoliko postoji potreba;
 • Troškovi aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
 • Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;
 • Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 • Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno–informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6. ovih Uputa ;
 • Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK. 

Intenzitet potpore po projektnom prijedlogu:

 • Reciklažna dvorišta – građevine:            500.000 - 4.500.000 HRK
 • Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice: 100.000 - 800.000 HRK

Intenzitet javne potpore: do 85%

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18.03.2020. godine.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!