• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Program održivog razvoja lokalne zajednice“

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Program održivog razvoja lokalne zajednice“

Objavljeno 19.02.2020. u Aktualno

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Razvojni prioriteti:

 • unaprjeđenje društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture
 • razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganje i gospodarski oporavak

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
 • I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave
 • III. I IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe

Ukupan raspoloživi iznos planiranih sredstava: 80.000.000,00 HRK

 • unaprjeđenje društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture - 65.000.000,00 HRK
 • razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganje i gospodarski oporavak - 15.000.000,00 HRK

Partnerstvo i prihvatljivi partneri:

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere

Partneri mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na područje ulaganja.

Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 HRK uključujući PDV (bez obzira na broj odobrenih projekata), a najmanji ukupni iznos koji se može odobriti iznosi 100.000,00 HRK.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta:

JLPS

Najviši udio Ministarstva
Najniži udio korisnika
JLS
 • I. skupine

90%

10%

JLS
 • II. skupine

85%

15%

JLS
 • III. skupine

80%

20%

JLS
 • IV. skupine

75%

25%

JP(R)S
 • I. skupine

90%

10%

JP(R)S
 • II. skupine

80%

20%

JP(R)S
 • III i IV. skupine

50%

50%


Provedbeno razdoblje:

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje 1. siječanj 2020. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2021. godine uz uvjet da se odobrena sredstva mogu koristiti samo u 2020. godini.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe kolektivnih prioriteta i služi većini stanovništva,
 • je opravdan njezin opseg prema broju stanovnika kojima treba služiti, ekonomske isplativosti i troškova,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske
 • je spremna za provedbu, odnosno ima potrebnu tehničku dokumentaciju i dokumentaciju za provedbu postupka javne nabave te koja je dostupna podnositelju zahtjeva

Neprihvatljive aktivnosti:

 • kupnja opreme ili vozila
 • kupnja strojeva
 • postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, košenje bankina, krpanje udarnih rupa
 • opremanje građevina mobilnim namještajem i opremom
 • otkup zemljišta ili zgrada
 • hortikultura
 • aktivnosti koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina
 • projekt kojim se ne poštuju planirani trendovi regionalnog razvoja
 • aktivnosti koja nadilazi upravne ili financijske mogućnosti podnositelja zahtjeva
 • izrada prostorno planske i projektno tehničke dokumentacije
 • provedba postupaka javne nabave
 • uvođenje kućnih priključaka komunalne infrastrukture
 • uređenje groblja i izgradnja betonskih okvira za grobnice
 • izgradnja i sanacija bazena i teniskih terena i sl.

Prihvatljive građevine iz područja:

 • socijalna/društvena infrastruktura
 • javna infrastruktura
 • komunalna infrastruktura
 • zaštita okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije
 • gospodarska infrastruktura

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak izvođenja radova
 • trošak usluga nadzora gradnje
 • trošak PDV-a

Neprihvatljivi troškovi:

 • dugovi ili naknade za gubitke ili dugovanja
 • dugovanja za kamate i rate odobrenih kredita
 • stavke već financirane iz drugih izvora
 • gubitci na tečajnim razlikama

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203-5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!