• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja –IRI2

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja –IRI2

Objavljeno 17.06.2019. u Aktualno


Predmet Poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik. Poduzeća čiji su projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi partneri:

 • su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja

Indikativni iznos financijske omotnice: 770.000.000,00 kuna

Najniža vrijednost potpore iznosi 1.000.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore iznosi 25.000.000,00 HRK.

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. Broj pojedinih potpora koje mogu biti dodjeljene jednom prijavitelju nije ograničen.

Intenzitet potpora: 

A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja

 • 50%- 85% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25% - 85% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50% - 70% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti. 

ovisno o veličini poduzeća, podložnosti učinkovitoj suradnji i podložnosti opsežnom širenju znanja potpora raste.

B) Regionalne potpore za ulaganje

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 • 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

Prihvatljivi izdaci za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru potpora za projekte istraživanja i razvoja:

1. Troškovi plaća osoblja

2. Neizravni troškovi

3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima

4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje:

 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Ostali izdaci poslovanja 
 • Troškovi upravljanja projektom 
 • Troškovi ugovornog istraživanja, znanja i patenata 
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Troškovi revizije
 • Troškovi za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela

5. Trošak izrade studije izvedivosti

6. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu 

7. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu,

Prihvatljivi izdaci Prijavitelja i Partnera (ako je primjenjivo) smatraju se izdaci nastali od datuma prijave projektnog prijedloga na predmetni Poziv do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, što ne može biti kasnije od 48 mjeseci od dana početka provedbe Projekta.

Indikativni datum objave Poziva: 14.06.2019.


Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.


www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!


  

   

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!