• Nazovite nas
  • +385 1 203 5001
  • Pošaljite mail

“Osiguravanje preventivne infrastrukture” Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama

“Osiguravanje preventivne infrastrukture” Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama

Objavljeno 16.09.2021. u Aktualno

Fond solidarnosti Europske unije

Svrha natječaja: Nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, batimetrijska snimanja i geotehnička i geofizička ispitivanja, izrada dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i njihovo dovođenje u prijašnje stanje.

Stopa sufinaniciranja za krajnjeg korisnika iznosi 100%

Tip Poziva- trajni, otvoreni Poziv do iskorištenja sredstava

Ukupna omotnica: 34 milijuna kuna

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska te u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano uputama za prijavitelje.

Prtneri: u ovom natječaju partneri nisu prihvatljivi

Prihvatljive aktivnosti:
1. Pripreme projektno-tehničke dokumentacije
                  - Geotehnički i geofizički istražni radovi
                  - Batimetrijsko snimanje
                  - Elaborat sanacije

2. Izvedba radova/usluga
                  - Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijale
                  - Projektantski nadzor pri sanaciji oštećenja
                  - Hitni radovi/usluge sanacije

3. Upravljanje projektom i administracija
                  - Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
                  - Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove       financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije
                  - Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju od 22. ožujka 2020. godine do 17. lipnja 2022. godine. 

Datum otvaranja natječaja: 15.6.2021.
Rok za prijavu:  30.11.2021.

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!