• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Objavljen je poziv "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II"

Objavljen je poziv "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II"

Objavljeno 13.12.2019. u Aktualno


Predmet poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivati će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.
 
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Poduzetnici čiji se projekti odnose na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost i Hrana i bioekonomija.
 
Prihvatljivi partneri su: 

 • poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.
 • Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu prijavitelja i partnera. Ukoliko ima više partnera na projektu prijavitelj sa svakim partnerom može potpisati zaseban Sporazum o partnerstvu ili može potpisati jedan zajednički Sporazum o partnerstvu.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 770.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti poduzetniku po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti poduzetniku po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 30.000.000,00 HRK.

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.


Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti.
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera;
 • Neizravni troškovi koji se odnose na troškove uredskog prostora;
 • Troškovi amortizacije i instrumenata i opreme;
 • Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti Projekta, a ne više od 2,5 mil HRK;
 • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata i troškovi savjetodavnih i sličnih usluga;
 • Trošak izrade studije izvedivosti;
 • Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta;
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.


Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. 


Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se

na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!