• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Objavljen je javni poziv za sufinanciranje građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Objavljen je javni poziv za sufinanciranje građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Objavljeno 15.01.2020. u Aktualno

Predmet poziva: Temeljem ovog poziva potiče se izgradnja nove te planiranje rekonstrukcije postojeće športske infrastrukture na području Republike Hrvatske s ciljem promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za nekretninu u koja je u njihovom vlasništvu.

Partneri:

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljivi partneri su:

 • Pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu
 • Druga tijela čija aktivnosti čija aktivnost realizaciji projekta
 • Druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i udruge)

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 16.000.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK bez PDV-a.

Zatraženi iznos sufinanciranja ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelj je dužan osigurati iz ostalih izvora.

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Također, projektna prijava može biti nominirana samo u jednu od osam skupina športskih građevina: atletska staza, športska dvorana za više športova, nogometno igralište, vanjska športska igrališta za više športova, teniski tereni i ostalo (outdoor fitnes/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.)

Prihvatljive Projektne prijave i aktivnosti:

Prihvatljive projektne prijave su prijave koje imaju:

 • Izrađen opis projekta/planiranog zahvata
 • Potpunu projektnu dokumentaciju koja mora sadržavati troškovnik i/ili ponude dobavljača opreme te projektni zadatak
 • Izrađen glavni projekt (ako je relevantno za prijavu)
 • Važeći akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju (ako je relevantno za prijavu)
 • Suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog športa
 • Suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza za provođenje športskih djelatnosti od interesa za pojedini šport
 • Dokaz o vlasništvu

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim športskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
 • Opremanje športskih građevina  kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja športom.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • Odražava potrebe kolektivnih prioriteta i služi većini stanovništva,
 • Ima potrebnu dokumentaciju koja je dostupna prijavitelju,
 • Udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske,
 • Omogućava promicanje ravnopravnosti spolova i osoba s invaliditetom te anuliranje bilo kojeg oblika diskriminacije.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi nastali na tijekom provedbe na temelju sklopljenih važećih ugovora i u skladu s tehničkom dokumentacijom i troškovnikom radova,
 • Troškovi dostavljeni po situacijama/računima za stvarno izvedene radove/usluge
 • Troškovi evidentirani u izvješće uz uvjet da ih se može provjeriti, identificirati te potkrijepiti izvornim dokumentima

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem slanja prijave u pisanom obliku i na CD-u/USB-u na adresu Središnjeg državnog ureda za šport.

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine do 16:00:00 sati.


Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203-5001.


www.bdc.hr


Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!