• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Natječaj za Potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Natječaj za Potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Objavljeno 01.06.2021. u Aktualno

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" – provedba tipa operacije 4.1.1 "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva


Svrha natječaja

 • Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica.

Prihvatljivi korisnici

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja. Neki od njih su:
  • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
  • Korisnici ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 eura
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljivi projekti

 • Projekt se odnosi na izgradnju i /ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za alternativne načine držanja kokoši nesilica, pri čemu je rezultat ulaganja izgrađen/rekonstruiran/opremljen objekt za alternativne načine držanja kokoši nesilica

Prihvatljivi troškovi

 • Građenje/rekonstrukcija/opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Građenje/opremanje/rekonstrukcija ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • opći troškovi
  • troškovi pripreme poslovnog plana
  • troškovi pripreme dokumentacije
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • nematerijalni troškovi

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju

 • 100.000.000,00 HRK od čega:
  • 50.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO)
  • 50.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Visina potpore

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  1. do 500.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO)
  2. do 1.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
  3. do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Intenzitet javne potpore

 • Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 - 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).
 • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr 
BDC d.o.o. 
Graščica 36
10000 Zagreb 

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!


O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!