• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Natječaj za potpore za Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Natječaj za potpore za Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavljeno 15.06.2021. u Aktualno

Natječaj za provedbu  Podmjere 4.4. "Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena" – provedba tipa operacije 4.4.1 "Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša"

Natječaj je najavljen za srpanj 2021. godine

 

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvo

Prihvatljivi projekti

 • ulaganje u građenje terasastih parcela
 • ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
 • ulaganje u sadnju živica
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka 
 • kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
 • ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke kupnja poljoprivrednog zemljišta

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi građenja
 • troškovi sadnje, troškovi uklanjanja
 • troškovi kupnje
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl. prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Visina potpore

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Intenzitet javne potpore

 • 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela)

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr 
BDC d.o.o. 
Graščica 36
10000 Zagreb 

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!


O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!