• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Javni poziv: Građenje reciklažnih dvorišta

Javni poziv: Građenje reciklažnih dvorišta

Objavljeno 17.07.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK , pri čemu je najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja može biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

 • najniži iznos 500.000,00 HRK
 • najviši iznos 4.500.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Izdaci povezani sa sljedećim kategorijama troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi građenja reciklažnog dvorišta koji uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
 • Troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, sa potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, cesta mora biti isključivo za potrebe pristupa reciklažnom dvorištu koje je predmet prijave Projekta;
 • Troškovi izvedbe priključenja na vodovodnu mrežu, odvodnju, telekomunikacijsku i električnu mrežu unutar i izvan područja zahvata građenja reciklažnog dvorišta, ukoliko su isti propisani aktima kojima se dozvoljava zahvat u prostoru i gradnja te u konačnici uporaba, i ukoliko su namijenjeni isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta koje je predmet prijave Projekta;
 • Troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar reciklažnog dvorišta prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi stručnog nadzora građenja;
 • Troškovi projektantskog nadzora;
 • Troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 • Troškovi informativno-obrazovnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom kao što su: seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.;
 • Troškovi aktivnosti promidžbe i vidljivosti (sukladno točki 6.7. uputa);
 • Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!