• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Blog

 • Otvoren je poziv za izgradnju ili rekonstrukciju vrtića

  Posted in Aktualno on tra 22, 2022

  POZIV NPOO - PREDŠKOLSKE USTANOVE


  Početak zaprimanja prijava bit će od 3.5.2022. u sustavu eNPOO, dok je krajnji rok za predanju 4.7.2022. godine

  Prihvatljivi prijavitelji: gradovi/općine/županije

  Ukupna vrijednost poziva: 1.220.000.000,00 kn


  Najviši iznos po pojedinom projektu iznosi 36.000.000,00 HRK, a najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 1.440.000,00 HRK.


  Prihvatljive aktivnosti:

  Izgradnja i opreman...

 • Usluga izrade Plana i Strategije upravljanja imovinom

  Posted in Aktualno on tra 21, 2022

  Usluga izrade Plana i Strategije upravljanja imovinom

  Plan i Strategija upravljanja imovinom određuju kratkoročne i dugoročne ciljeve te smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS-a. Njima se osigurava ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za JLS pri upravljanju i raspolaganju imovinom. Izrada plana i strategije upravljanja imovinom zakonska je obveza svih JLS koja podliježe Zakonu o upravljanju državnom imovinom, Uredbi o obveznom sadržaju upravljanja imovinom u vlasništvu RH i Zakonu o vlasni...

 • Otvorena dva nova natječaja za inovativne poduzetnike

  Posted in Aktualno on tra 04, 2022

  KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

  Prijave se podnose od 20.5.2022. od 11:00 h

   

  Natječaj „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA“ otvoren je 1.4.2022., namijenjen je poduzetnicima iz segmenta MSP. Ukupna alokacija poziva iznosi 380.000.000,00 kn, a visina pojedinačne potpore treba biti u granicama od 760.000,00 do 5.320.000,00 kn, a maksimalno trajanje projekta je ograničeno na 2 godine.


  Predmet poziva: 

  Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijal...

 • U e-savjetovanju natječaji 8.5.1. i 8.6.1. u sektoru šumarstva

  Posted in Aktualno on tra 01, 2022

  Podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ - provedba tipa operacije

  8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

   

  Svrha: dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

  Prihvatljivi korisnici:

  • šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20)  te
  • udruge šumoposjednika

  Ko...

 • Projekti izgradnje i opremanja logističko-distributivnih centara

  Posted in Aktualno on ožu 29, 2022

  Objavljen je nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja logističko-distributivnih centara (LDC) koji će biti financirani u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

  Svrha je poziva poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode sektora voća i povrća.

  Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 610 milijuna kuna, a dodjeljuje se u dvije kategorije:

  • LDC projekt kao lokalna infrastruktura i
  • LDC proj...

 • Otvoreni natječaji iz Programa ruralnog razvoja

  Posted in Aktualno on ožu 18, 2022


  Izdvajamo otvorene natječaje iz Programa ruralnog razvoja:


  ...
  NAZIV NATJEČAJA
  POVEZNICA:
  4.1.1. Skladišni kapaciteti za žitarice i uljarice
  https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-je-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-tipa-gospodarstava-ulaganja-u-skladisne-kapacitete-za-zitarice-i-uljar/

 • Natječaji 4.3.3. Šumska infrastruktura i 4.2.1. Male klaonice

  Posted in Aktualno on ožu 17, 2022  NATJEČAJ 4.3.3. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

  Natječaj je najavljen za 2. kvartal 2022. godine.

   

  Svrha natječaja

  Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

  Prihvatljivi korisnici

  1. jedinice lokalne samouprave

  2. šumoposjednici

  2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika

  3. trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika

  Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

  sukladno Zakonu o šumama

   

  Prihvatljivi troško...

 • Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (poziv najavljen za 31.03.2022.)

  Posted in Aktualno on ožu 10, 2022

  Natječaj „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA“ najavljen je za raspisivanje za prvi kvartal 2022. i namijenjen je poduzetnicima iz segmenta MSP. Ukupna alokacija poziva iznosi 380.000.000,00 kn, visina pojedinačne potpore treba biti u granicama od 760.000,00 do 5.320.000,00 kn, a maksimalno trajanje projekta je ograničeno na 2 godine.

  Predmet poziva: 

  Poticanje ulaganja neophodnih za komercijalizaciju rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije). Potiču se poslovne aktivnosti u svezi finalizaciju pripreme i ...

 • Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

  Posted in Aktualno on ožu 09, 2022

  Bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO-a), a očekiveni rok raspisa natječaja: 31.03.2022. 


  Predmet poziva:

  Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova u visokotehnološkim sektorima u predkomercijalnoj fazi, za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.


  Prihvatljivi prijavitelji:

  Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba u kategoriji MSP poduzetnika, a koji je osnovan najviše 5 godina prije dana predaje projektnog prijedloga. Prijavi...

 • Prilike za financiranje poduzetnika iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

  Posted in Aktualno on ožu 08, 2022

  Hrvatska je za svoj Plan oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova. U fokusu Plana su mjere koje podupiru jačanje okvira za istraživanje, razvoj i inovacije, osobito one koje se odnose na zelenu i digitalnu tranziciju i transformaciju.

  U nastavku se izdvajaju najavljene prilike za financiranje poduzetnika:

  1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno uči...

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!