• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

e-Savjetovanje - Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

e-Savjetovanje - Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Objavljeno 21.10.2020. u Aktualno

Svrha: je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj.
 • isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj 4.1.1 Ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva. Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja 4.1.1 Ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

 • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje (reprocentri), uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
 • Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta,
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije i projektno-tehničke dokumentacije)
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence i sl.)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Visina potporeNajniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

Intenzitet javne potpore: do 50%.

Objava Natječaja najavljena je za zadnji kvartal 2020. godine!!!


Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!