• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Category not found

Category not found

 • Objavljen je Natječaj za „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

  Posted in Aktualno on svibanj 29, 2020

  Cilj Poziva:

  Cilj natječaja je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđivanjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

  Prihvatljivi prijavitelji

  • ustanove socijalne skrbi
  • neprofitne organizacije
  • organizacije civilnog društva

  Prihvatljivi partneri:

  • ustanove socijalne skrbi
  • neprofitne organizacije
  • organizacije civilnog društva
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  •  

  Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK


  Komponenta 1- aktivnosti centara za socijalnu skrb:

  • raspoloživi iznos:...

 • Izmjene natječaja za tip operacije 6.4.1.

  Posted in Aktualno on svibanj 28, 2020

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

  Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi od 3. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 3. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

  Također, mijenja se definicija intenziteta javne potpore i sada iznosi:
  – do 70% za sva ulaganja, osim za kupovinu poljoprivredne mehanizacije
  – ...

 • Webinar- novi natječaji iz Programa ruralnog razvoja

  Posted in Aktualno on svibanj 21, 2020

  Radi povećanog interesa za mjere:

  •  6.2.1. Potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti
  •  6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  •  8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
  •  8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

  održat ćemo ponovno besplatni polusatni webinar u srijedu, 27. svibnja 2020. godine u 15 sati posvećen gore navedenim temama.

  Osigurajte svoje mjesto prijavom na bdc@bdc.hr i saznajte:

  • tko se može prijaviti na natječaje
  • koje uvjete je potrebno zadovoljiti kako...

 • e-Savjetovanje- Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

  Posted in Aktualno on svibanj 13, 2020

  Predmet poziva:

  Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

  Cilj poziva:

  Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu ...

 • Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu

  Posted in Aktualno on svibanj 13, 2020

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu.

  Poziv je namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

  Iznos proračunskih sredstava:

  Financijska omotnica za Program iznosi 1.700.000,00 HRK 

  Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 HRK, a najviši 100.000,00 HRK.

  Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova, ovisno o namjeni sredstava (skupina A i B)

  Namjena sredstava:

  Skupina A (intenzitet potpore 100%):

  • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
  • ulag...

 • Webinar- Prilike iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

  Posted in Aktualno on svibanj 12, 2020

  U petak, 15.05.2020. u 15 sati, održat ćemo polusatni besplatni webinar o trenutačno otvorenim prilikama i natječajima koji su u najavi iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

  Teme koje ćemo obraditi u ovom savjetovanju su aktivnosti iz sljedećih Tipova operacija:

  • 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu kvalitete
  • 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
  • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
  • 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potenc...

 • Otvoren javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020. godinu

  Posted in Aktualno on svibanj 12, 2020

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020. godinu.

  Financijska omotnica za Program iznosi 12.500.000,00 HRK te će se raspodijeliti gospodarskim subjektima registriranim na područjima JLS prema indeksu razvijenosti:

  • 40% (5.000.000,00 HRK) za I. skupinu
  • 30% (3.750.000,00 HRK) za II. skupinu
  • 20% (2.500.000,00 HRK) za III. skupinu
  • 10% (1.250.000,00 HRK) za IV. skupinu

  Intenzitet potpore: do 100%, ovisno o namjeni sred...

 • Mjera COVID-19 za MSP u turističkim djelatnostima

  Posted in Aktualno on svibanj 12, 2020

  Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja obrtnih sredstava.

  Iznos kredita:

  • najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
  • najviši iznos kredita iznosi 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

  Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije. U pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda korisnika kredita.

  Korisnici kredita:

  Mikro, mali i srednji poduzetnici u sljedećim djelatnostima:

  • pružanje smještaja te priprema i us...

 • Objavljen je Natječaj za Podmjeru 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

  Posted in Aktualno on svibanj 06, 2020

  Svrha: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

  Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR, u rangu mikro ili malog poduzeća.

  Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 sta...

 • Objavljen je Natječaj za Provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

  Posted in Aktualno on svibanj 04, 2020

  Prihvatljivi prijavitelji:

  • Šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama
  • udruge privatnih šumoposjednika
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
  • pravne osobe koje temeljem zakona imaju javne ovlasti, a čije je djelovanje usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

  Raspoloživost sredstava: 65.000.000,00 kn

  Visina potpore: 5.000 EUR - 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

  Intenzitet javne potpore: 100%

  Prihvatljivi troškovi:

  • uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
  • izrada, dizajn i uređen...

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!