• Nazovite nas
 • +385 1 203 5001
 • Pošaljite mail

Objavljen je javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (referentni broj: KK.063.1.17)

Objavljen je javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (referentni broj: KK.063.1.17)

Objavljeno 03.02.2020. u Aktualno

Predmet poziva: 

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) otpada.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

 • Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • I/ILI
 • Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Prihvatljivi prijavitelji: Mala, srednja i velika poduzeća.

Partnerstvo:

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK bez PDV-a, dok najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 7.500.000,00 HRK bez PDV-a.

Maksimalni stupanj (postotak) sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava KF-a ovisi o veličini poduzeća Prijavitelja:

 • Mikro i mala poduzeća- 70% prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće- 60% prihvatljivih troškova
 • Veliko poduzeće- 50% prihvatljivih troškova

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije,
 • Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za uporabu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada,
 • Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za uporabu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu,
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti te mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi istog,
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminacija i pristupačnosti osobe s invaliditetom,
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
 • Troškovi usluga i opreme vezanih uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za uporabu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada,
 • Troškovi usluga, opreme i radova za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za uporabu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu,
 • Troškovi u svezi ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Izravni troškovi osoblja zaposlenog i/ili novozaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja,
 • Troškovi upravljanja u maksimalnom iznosu do 2% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivom razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Neprihvatljivi troškovi:                                

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelju/Korisniku povrativ,
 • Kamate na dug,
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,
 • Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme,
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom odnosno Projektom,
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima, osim kako je dozvoljeno Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18 i 6/20),
 • Bonusi za zaposlene,     
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom,
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova,
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Troškovi amortizacije,
 • Kupoprodaja zemljišta,
 • Leasing,
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik,
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Izdatci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe,
 • Ostali neprihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18 i 6/20).

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. studenog 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203-5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!

O nama

Specijalizirani smo za savjetovnje u vezi s pridobivanjem sredstava iz ESI fondova.
Saznaj više...

Zašto BDC?

Mi znamo kako pridobiti bespovratna sredstva iz ESI fondova.
Saznaj više...

Naše vrijednosti

Individualan pristup te posvećenost svakom klijentu i svakom projektu...
Saznaj više...
Imate li bilo kakvo pitanje? Rado ćemo Vam odgovoriti!